Doorstroom po-vo

voor groep 8

kleine groepjes

honderd-tien uur

rekenen en lezen

Het doorstroomtraject po-vo

Met het doorstroomtraject helpt De Lesfabriek groep 8 leerlingen. We ondersteunen hen deels individueel en deels in kleine groepjes bij het leren-leren, taal, rekenen en het maken van huiswerk.

Het doel van het traject is dat alle deelnemers worden voorbereid op de middelbare school en terechtkomen op het schoolniveau dat bij hen past.

Subsidie doorstroom po-vo

Leerlingen met laagopgeleide ouders krijgen bij dezelfde eindtoetsscore gemiddeld een lager schooladvies dan klasgenoten van hoogopgeleide ouders. Ook blijken leerlingen met laagopgeleide ouders in het voortgezet onderwijs minder goed te presteren. Vanuit het Actieplan Gelijke Kansen is subsidie beschikbaar voor doorstroomprogramma’s die de overgang van het po naar het vo verbeteren. Wij denken dat deze subsidie juist in deze tijd een enorm verschil kan maken.

Thuiszitten door coronamaatregelen

Juist nu leerlingen thuis hebben gezeten door de coronamaatregelen ontstaan grote
verschillen. De ene leerling krijgt thuis juist alle hulp die nodig is en de andere leerling kan thuis op veel minder begeleiding rekenen. Het doorstroomprogramma po-vo sluit dan ook perfect aan bij deze doelgroep. Wij kunnen deze leerlingen de kans geven om een inhaalslag te maken. Per groepje van 8 leerlingen wordt 100 uur begeleiding aangeboden waarvan 10 uur individueel. De volgende onderdelen staan centraal in het doorstroomtraject po-vo:

- Rekenen
- Lezen
- Op naar de brugklas!

Wilt u vrijblijvend een brochure ontvangen?

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Yepper worden? Samenwerken?

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.