By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Op naar de brugklas! Doorstroombegeleiding po-vo

voor groep 8

kleine groepjes

honderd uur

De ene leerling krijgt thuis alle hulp die nodig is, terwijl de andere leerling thuis op veel minder begeleiding kan rekenen. Mede hierdoor krijgen leerlingen met laagopgeleide ouders bij dezelfde eindtoetsscore gemiddeld een lager schooladvies dan klasgenoten van hoogopgeleide ouders.

Dit is oneerlijk; alle leerlingen moeten dezelfde kansen tot begeleiding krijgen. Voor deze leerlingen hebben wij het doorstroomprogramma ‘Op naar de brugklas!’ ontwikkeld. In dit programma ondersteunen wij leerlingen individueel en in kleine groepen bij leren-leren, lezen, rekenen en het maken van huiswerk. Het doel van dit traject? Alle deelnemers voorbereiden op de middelbare school én laten uitkomen op het schoolniveau dat bij hen past.

ACTIEPLAN GELIJKE KANSEN

Vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is, door middel van het Actieplan Gelijke Kansen, de subsidie doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen beschikbaar gemaakt. Het doorstroomtraject ‘Op naar de brugklas!’ kan met deze subsidie volledig kostendekkend worden gefinancierd. Wij voldoen volledig aan de ingangseisen en bieden (bijna) volledige ontzorging aan bij het aanvragen van de subsidie. De subsidie kan worden aangevraagd van 20 februari 2022 tot en met 30 april 2022. Belangrijk om te weten: om in aanmerking te komen voor de subsidie is samenwerking met een middelbare school verplicht. Het is ook mogelijk om het doorstroomtraject bij ons af te nemen zonder samenwerking met een middelbare school. In dit geval dient de school zelf het traject te financieren.

HOE WERKEN WIJ SAMEN?

Per groepje van 8 leerlingen wordt 100 uur begeleiding aangeboden waarvan 10 uur individueel. De begeleiding bestaat uit de volgende vier onderdelen:

  • Lezen
  • Leren-leren en leren huiswerk maken
  • Rekenen
  • Thuiswerk en ouderparticipatie


Wilt u vrijblijvend een brochure ontvangen?

Door op Ja, graag! te klikken, ga je akkoord met onze privacyverklaring.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Yepper worden? Samenwerken?