Junior teacher - vo

Concept

Junior teachers zijn - veel jonge - afstudeerders die na hun studie voor de klas staan. Ze helpen scholen minimaal twee maanden en maximaal één jaar om een tijdelijke vacature of een vacature voor een tekortvak te vervullen.

Het verschil met een ‘gewone’ startende docent is dat Junior Teachers nog geen onderwijsbevoegdheid hebben. Wel hebben ze een bachelor- of masterdiploma, (schaduw)onderwijservaring en staan ze te trappelen om aan de slag te gaan. Zij kunnen als Junior Teacher op een laagdrempelige manier het onderwijs ‘uitproberen’ en kunnen na afloop van het traject misschien zelfs als docent (in opleiding) worden behouden.

Idee

Yeppe zet jaarlijks meer dan 250 studenten en afstudeerders in voor bijlessen, examentrainingen, zomerscholen, huiswerkbegeleiding etcetera. Veel van deze jonge mensen raken enthousiast over het onderwijs en vragen ons wat de mogelijkheden zijn om ook na hun studie in het onderwijs aan de slag te gaan. Het eerlijke antwoord op deze vraag is nog steeds dat het heel moeilijk is om docent te worden zonder onderwijsbevoegdheid.

Zelfs als je bijvoorbeeld biologie gestudeerd hebt en je docent biologie wilt worden, moet je minimaal een half jaar extra studeren voordat je aan de slag kunt. Wij zien dat deze mensen daarom bijna altijd voor een andere baan kiezen.
Tegelijkertijd horen wij van steeds meer scholen dat zij moeite hebben om vacatures in te vullen. Zeker voor vakken als scheikunde, natuurkunde, Duits, Frans, wiskunde, gezondheidszorg en de klassieke talen is het moeilijk om een geschikte docent te vinden. Ook voor tijdelijke vacatures - zoals bijvoorbeeld in het geval van een zwangerschapsverlof - wordt vaak geen geschikte vervanger gevonden.

De oplossing voor beide problemen is eigenlijk heel simpel: vraag en aanbod bij elkaar brengen. Dat hebben wij gedaan in het Junior Teacher concept. De Junior Teacher kan het onderwijs ‘uitproberen’ en de school heeft een goede tijdelijke kracht voor de klas staan.

Kwaliteit

Een Junior Teacher is alleen een oplossing voor een school als hij/zij direct grotendeels zelfstandig voor de klas kan staan. Wij bereiden de Junior Teachers hierop voor in de Teacher Academy.

Dit is een traject van één trainingsweek voorafgaand aan de opdracht en één maandelijkse terugkomdag. Verder worden alle Junior Teachers op school begeleid en gecoacht. Hoewel wij er alles aan doen om de Junior Teachers voor te bereiden op hun verantwoordelijkheden en taken, is het natuurlijk ook heel belangrijk dat zij op school goed worden opgevangen.

De succesvolle inzet van een Junior Teacher is dan ook altijd een wisselwerking tussen de kandidaat, de school en Yeppe. Om er zeker van te zijn dat de Junior Teachers kwalitatieve lessen verzorgen en om dit concept op de lange termijn te kunnen garanderen, start Yeppe in schooljaar 2021/2022 direct met een gedegen wetenschappelijk onderzoek naar de kwaliteit van de gegeven lessen.

Wilt u vrijblijvend een brochure ontvangen?

Door op Ja, graag! te klikken, ga je akkoord met onze privacyverklaring.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Yepper worden? Samenwerken?

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.