Leesbegeleiding-po

Groep 4 t/m 8

2 tot 5 leerlingen

50 minuten
per sessie

vanaf 8 sessies

Interactieve leesbegeleiding

Tijdens de interactieve leesbegeleiding ondersteunen we spelenderwijs kinderen met een leesachterstand en zwakke lezers. Dit doen we door enerzijds leeskilometers met ze te maken en anderzijds door ze weer plezier te laten ervaren in het lezen.

Gedurende de begeleidingsmomenten wordt met de kinderen veel samen gelezen en geoefend met moeilijke woorden. Door positieve bekrachtiging van het kind en diens inzet, wordt er een succeservaring gecreëerd. De interactieve leesbegeleiding is voor leerlingen uit groep 4-8 en wordt gegeven in groepjes van 2-5 leerlingen.

De leesbegeleiding duurt minimaal 8 sessies en kan intensiever worden ingezet afhankelijk van de beoogde resultaten en het startpunt van de leerling. Eén sessie duurt 50 minuten.

Leeskilometers en leesplezier

Het maken van leeskilometers bevordert de algemene leesontwikkeling. De boeken uit de schoolbieb kunnen voor deze begeleiding worden ingezet. Echter willen we het kind niet alleen trainen in het lezen, maar vinden we het belangrijk dat het kind hier ook weer meer plezier uit haalt omdat wij ervaren dat dit positief doorwerkt in de resultaten van het kind. Daarom zetten wij in op positieve bekrachtiging van het kind en diens inzet, om zo een succeservaring voor het kind te creëren.

Daarnaast sluiten we elke leesbegeleiding af met een educatief spel element, om zo het leesplezier te bevorderen.

Het leesniveau stijgt

Interactieve leesbegeleiding werkt echt. Leerlingen vinden het LEUK en komen met enthousiasme terug de klas in. Ook het effect op het leesniveau is duidelijk zichtbaar: leerlingen lopen in op hun leesachterstand en komen weer op niveau. Hoe dat komt?

We werken in kleine groepen met een vaste leesbegeleider die de leerlingen echt kent. Er is veel ruimte voor individuele aandacht en vreemde ogen dwingen. Daarbij vindt er gedurende het leestraject vaak een omslagpunt plaats van ‘moeten’ lezen, naar weer ‘mogen’ lezen.

Wilt u vrijblijvend een brochure ontvangen?

Door op Ja, graag! te klikken, ga je akkoord met onze privacyverklaring.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Yepper worden? Samenwerken?

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.