LENTESCHOOL 

kleine groepjes

voor klas 1 t/m 6

MEESTAL
ÉÉN WEEK

VOLLEDIG
ONTZORGD

DE LENTESCHOOL

Het einde van het schooljaar is in zicht. Waar de ene leerling hiernaar uitkijkt, zorgt dit voor de andere leerling voor onrust; er is studievertraging en/of een leer- en ontwikkelachterstand. Voor deze leerlingen kan het lenteschool programma van Yeppe de uitkomst bieden. Met dit programma bieden wij in de meivakantie intensieve en persoonlijke begeleiding gericht op een bepaald aantal vakken. Op deze manier maken leerlingen zich de vereiste leerstof eigen, zonder dat ze reguliere lessen hoeven te missen. Leerlingen worden hierbij begeleid door externe studiecoaches en bijlesdocenten. Het doel van dit traject? Voorkomen dat leerlingen blijven zitten door een boost te geven in hun kennen en kunnen.

DE HAAL-JE-JAAR-DAGEN

Bij Yeppe werken we met een eigen lenteschool concept: De Haal-je-jaar-dagen. Dit concept werkt als volgt: tijdens de Haal-je-jaar-dagen staan planningsvaardigheden, persoonlijke coaching en inhoudelijke hulp centraal. We werken met coaches die de leerlingen van het begin tot het eind zullen monitoren en begeleiden. Daarnaast zijn er bijlesdocenten - met kennis over een breed scala aan vakken - die samen inhoudelijke vragen kunnen beantwoorden. Op deze manier helpen we om nu resultaten te boeken, maar ook om belangrijke studievaardigheden op te doen waarmee de kans op een terugval zo klein mogelijk wordt gemaakt. In totaal is er één coach en zijn er drie bijlesdocenten voor elke 24 leerlingen.

VOLLEDIG ONTZORGD

Een lenteschool wordt altijd volledig op locatie verzorgd door Yeppe. Dat betekent: de school regelt de lokalen, selecteert de leerlingen en zorgt voor voldoende (vakinhoudelijke) aandachtspunten en leerlesstof; vervolgens doen wij de rest!

SUBSIDIE

Voor scholen die een lenteschool willen organiseren is subsidie beschikbaar. Deze subsidie is kostendekkend en kan door de school worden aangevraagd. Van 8 maart 2022 tot 1 mei 2022 kan de subsidieaanvraag worden ingediend via het online formulier: dus-i.nl/subsidies/voorkomen-onnodig-zittenblijven. Goed om te weten: deze subsidie kun je één keer aanvragen (in de periode 2021 t/m 2023).

Wilt u vrijblijvend een brochure ontvangen?

Door op Ja, graag! te klikken, ga je akkoord met onze privacyverklaring.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Yepper worden? Samenwerken?

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.