VMBO

VMBO DOORSTROOMPROGRAMMA

Vmbo

Doorstromen van vmbo naar mbo of havo: voor veel leerlingen is deze vervolgstap een uitdaging. Met het vmbo doorstroomprogramma helpen wij deze overstap makkelijker te maken. Iedere deelnemer krijgt persoonlijke coaching en (doorstroom)training in het laatste jaar van vmbo én bij aanvang van het eerste lesjaar van het vervolgtraject. Gedacht kan worden aan leerlingen die specifieke vaardigheden en/of kennis ontberen die nodig zijn voor een soepele overgang. Het doel van dit programma? Een goede start voor vmbo-leerlingen op het mbo of de havo.

lees verder

Doorstroom po-vo

Vmbo

Kinderen met dezelfde talenten hebben recht op gelijke kansen. Daarom ondersteunen wij met de doorstroombegeleiding kinderen waarbij om welke reden dan ook, de ondersteuning thuis niet optimaal is. We begeleiden leerlingen zowel individueel als in kleine groepjes bij het leren-leren, de vakken taal en rekenen en bij het maken van huiswerk.. Het doel van dit traject is dat alle deelnemers terechtkomen op het middelbare schoolniveau dat bij hen past en dat de overgang naar het voortgezet onderwijs versoepelt wordt.

lees verder

ZOMERSCHOOL

Vo

Voorkomen dat leerlingen blijven zitten door een boost te geven in hun kennen en kunnen. Dat is wat wij doen tijdens de zomerschool. Met intensieve en persoonlijke begeleiding in de zomervakantie, gericht op een bepaald aantal vakken, werken we samen met de leerlingen om leer- en ontwikkelachterstanden in te halen. Op deze manier maken leerlingen zich de vereiste leerstof eigen, zonder dat ze reguliere lessen hoeven te missen.

lees verder

Bijles

Vmbo

Tijdens bijles krijgen leerlingen in kleine groepjes inhoudelijke begeleiding in een specifiek vak of onderwerp. Meestal wordt er gewerkt in sessies van ongeveer anderhalf uur. De bijlesdocent gaat tijdens een sessie gericht met de deelnemer(s) aan de slag op basis van een hulpvraag. Bijles kan worden verzorgd voor alle vakken en voor alle niveaus.

lees verder

Examentraining

Vmbo

Tijdens examentrainingen stomen wij leerlingen in twee of drie volledige lesdagen klaar voor het examen. Dat doen we door de stof nog een keer helemaal door te nemen en net zo lang stil te staan bij de knelpunten totdat iedereen het snapt en door samen veel te oefenen met representatieve opgaven. Gedurende de trainingen wordt voortdurend geoefend met het maken van examenvragen en aan het einde van de training wordt een oefenexamen gemaakt. Yeppe biedt deze training aan op de havo en het vwo.

lees verder

LENTESCHOOL

Vo

Voorkomen dat leerlingen blijven zitten door een boost te geven in hun kennen en kunnen. Dat is wat wij doen tijdens de lenteschool. Met intensieve en persoonlijke begeleiding in de meivakantie, gericht op een bepaald aantal vakken, werken we samen met de leerlingen om leer- en ontwikkelachterstanden in te halen. Op deze manier maken leerlingen zich de vereiste leerstof eigen, zonder dat ze reguliere lessen hoeven te missen.

lees verder

Persoonlijke Assistentie en Klasondersteuning

Vmbo

Tijd tekort, last van een hoge werkdruk of op zoek naar klassenverkleining? Studiebegeleiders van Yeppe kunnen de lasten verlichten met PAK. Als aanPAKker biedt de Yepper ondersteuning waar en wanneer dat nodig is voor een vast aantal uur per week. Er wordt ondersteuning gegeven op twee gebieden: opvang van klassen en assistentie van de docent. Dit kan ondersteuning zijn in de klas, les opvangen of administratief werk verrichten. Maar andere hulp is ook mogelijk; waar jullie op dat moment maar extra ondersteuning nodig hebben!

lees verder

Surveilleren

Vmbo

In tijden van toetsen, schoolexamens of eindexamens zijn er vaak veel surveillanten tegelijkertijd nodig. Yeppe kan daarin ondersteunen met surveillanten uit ons netwerk. Op die manier kan een school ontzien worden bij het inplannen van eigen docenten. Met dit concept leveren we een bijdrage aan één van onze missies: ervoor zorgen dat leraren weer ‘gewoon’ kunnen lesgeven.

lees verder

Huiswerkbegeleiding

Vmbo

In de huiswerkklas krijgen leerlingen in kleine groepjes hulp bij het maken van hun huiswerk of bij het maken van extra oefeningen. Het belangrijkste doel van de huiswerkklas is het bieden van een plek waar leerlingen in alle rust en met extra hulp aan de slag kunnen. De leerlingbegeleider is er om de leerlingen daarbij te ondersteunen.

lees verder

1-OP-1 BEGELEIDING

Vmbo

De meest intensieve vorm van begeleiding is 1-op-1 begeleiding. Individuele begeleiding wordt aangeboden in sessies van één of een half uur. We kunnen vakinhoudelijke begeleiding voor elk vak organiseren en/of we kunnen begeleiding organiseren die gericht is op het aanleren van studievaardigheden. In een korte periode met intensieve bijles werken we bijvoorbeeld aan de vaardigheden en kennis om (weer) aan te sluiten bij de rest van de klas. Het traject wordt in samenspraak tussen de leerling en de school samengesteld en volledig op maat gemaakt door Yeppe.

lees verder

Yepper worden? Samenwerken?

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.