VMBO

VMBO-DOORSTROOM
PROGRAMMA

Vmbo

Met het vmbo-doorstroomprogramma begeleiden wij leerlingen in de overstap naar het MBO of de havo. Hiermee vergroten we de kans op een goede start. De programma’s zijn bedoeld voor vmbo-leerlingen die extra begeleiding of ondersteuning nodig hebben. Dit programma is ideaal voor leerlingen die specifieke vaardigheden en/of kennis missen die nodig zijn voor een soepele overgang. Het gaat vooral om leerlingen die vanuit hun omgeving gedurende hun schoolloopbaan minder vanzelfsprekend hulpbronnen vanuit economisch, sociaal en cultureel perspectief tot hun beschikking hebben (gehad). Wij helpen hen om hun mogelijkheden optimaal te ontplooien.

lees verder

LENTE/ZOMERSCHOOL

Vmbo

Leerlingen een boost geven zonder dat ze reguliere lessen hoeven te missen. Dat is wat wij doen tijdens een lente- of zomerschool. Yeppe organiseert inhaalprogramma’s voor kinderen, leerlingen en studenten die extra ondersteuning nodig hebben om leer- en ontwikkelachterstanden of studievertraging in te halen. Dit kan in de vorm van een lente- of zomerschool waar in een korte periode intensieve en persoonlijke begeleiding plaats kan vinden gericht op een bepaald aantal vakken, met als doel het voorkomen dat leerlingen blijven zitten.

lees verder

VAKINHOUDELIJKE BEGELEIDING (BIJLES)

Vmbo

Tijdens vakinhoudelijke begeleiding krijgen leerlingen in kleine groepjes extra bijles in een specifiek vak of onderwerp. Meestal wordt er gewerkt in sessies van ongeveer anderhalf uur. De trainer gaat dan gericht met de deelnemer(s) aan de slag op basis van een hulpvraag. Vakinhoudelijke begeleiding kan worden verzorgd voor alle vakken en voor alle niveaus.

lees verder

Ondersteuning in- en rondom de klas

Vmbo

Tijd tekort of een hoge werkdruk? Studiebegeleiders van Yeppe kunnen ingezet worden als manusjes-van-alles. Hierbij kunnen zij ondersteuning bieden waar en wanneer dat maar nodig is. Ze kunnen bijvoorbeeld een vast aantal uur per week op school aanwezig zijn en worden ingezet voor onder andere: ondersteuning in de klas, surveilleren, examineren, lesopvang of administratief werk. Met dit concept leveren we een bijdrage aan één van onze missies: ervoor zorgen dat leraren weer ‘gewoon’ kunnen lesgeven.

lees verder

Surveilleren

Vmbo

In tijden van toetsen, schoolexamens of eindexamens zijn er vaak veel surveillanten tegelijkertijd nodig. Yeppe kan daarin ondersteunen met surveillanten uit ons netwerk. Op die manier kan een school ontzien worden bij het inplannen van eigen docenten. Met dit concept leveren we een bijdrage aan één van onze missies: ervoor zorgen dat leraren weer ‘gewoon’ kunnen lesgeven.

lees verder

Huiswerkbegeleiding

Vmbo

In de huiswerkklas krijgen leerlingen in kleine groepjes hulp bij het maken van hun huiswerk of bij het maken van extra oefeningen. Het belangrijkste doel van de huiswerkklas is het bieden van een plek waar leerlingen in alle rust en met extra hulp aan de slag kunnen. De leerlingbegeleider is er om de leerlingen daarbij te ondersteunen.

lees verder

Doorstroom po-vo

Vmbo

Kinderen met dezelfde talenten hebben recht op gelijke kansen. Daarom ondersteunen wij met de doorstroombegeleiding kinderen waarbij om welke reden dan ook, de ondersteuning thuis niet optimaal is. We begeleiden leerlingen zowel individueel als in kleine groepjes bij het leren-leren, de vakken taal en rekenen en bij het maken van huiswerk.. Het doel van dit traject is dat alle deelnemers terechtkomen op het middelbare schoolniveau dat bij hen past en dat de overgang naar het voortgezet onderwijs versoepelt wordt.

lees verder

Examentraining

Vmbo

Tijdens examentrainingen stomen wij leerlingen in twee of drie volledige lesdagen klaar voor het examen. Dat doen we door de stof nog een keer helemaal door te nemen en net zo lang stil te staan bij de knelpunten totdat iedereen het snapt en door samen veel te oefenen met representatieve opgaven. Gedurende de trainingen wordt voortdurend geoefend met het maken van examenvragen en aan het einde van de training wordt een oefenexamen gemaakt. Yeppe biedt deze training aan op de havo en het vwo.

lees verder

1-OP-1 BEGELEIDING

Vmbo

De meest intensieve vorm van begeleiding is 1-op-1 begeleiding. Individuele begeleiding wordt aangeboden in sessies van één of een half uur. We kunnen vakinhoudelijke begeleiding voor elk vak organiseren en/of we kunnen begeleiding organiseren die gericht is op het aanleren van studievaardigheden. In een korte periode met intensieve bijles werken we bijvoorbeeld aan de vaardigheden en kennis om (weer) aan te sluiten bij de rest van de klas. Het traject wordt in samenspraak tussen de leerling en de school samengesteld en volledig op maat gemaakt door Yeppe.

lees verder

Yepper worden? Samenwerken?

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.