leren-leren

Studeren is een vak op zich. Leerlingen kunnen nog zo slim zijn, maar wie ‘het leren’ niet onder de knie heeft, zal altijd moeite hebben met het schoolwerk. En dat terwijl ‘het leren’ zelf uit vaardigheden bestaat die bijna iedereen in een paar dagen kan leren. Wij pleiten daarom voor een leren-leren training voor alle leerlingen van Nederland aan het begin van de middelbare school!

Yeppe organiseert een training-leren waarin we leerlingen in één of twee dagen meenemen in de wereld van blokken, plannen, samenvatten, aantekeningen maken, organiseren en structureren. Dat is misschien saaie stof, maar wij proberen het zo leuk en interactief mogelijk te maken. Dat betekent: Af en toe even luisteren, maar daarbij vooral ook veel doen.

Onze training leren-leren kan op alle niveaus en op scholen door heel Nederland worden aangeboden. De training wordt door ons georganiseerd en volledig verzorgd door onze Yeppers.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Yepper worden? Samenwerken?

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.