Maatschappelijke diensttijd

Maatschappelijke Diensttijd (MDT) biedt jongeren de kans om gedurende een aantal weken tot maanden hun talenten te ontwikkelen, mensen te ontmoeten buiten hun leefwereld en iets te doen voor een ander en/of de samenleving.

Yeppe organiseert drie kant-en-klare Maatschappelijke Diensttijdtrajecten waar scholen hun studenten voor kunnen aanmelden. Het betreft de volgende drie trajecten:

Boer & Buiten

Het MDT-traject Boer & Buiten heeft als doel om de kloof tussen jongeren uit de stad en de boerderij te verkleinen. Deelnemers gaan op bezoek bij een boerenbedrijf en trekken daar zelf de laarzen en een overal aan. Door belangeloos twee dagen te helpen op de boerderij, leren ze de mensen op een boerenbedrijf kennen en krijgen ze de kans om talenten te ontdekken die in de stad misschien nooit waren ontkiemd. Het traject bestaat verder uit een reeks workshops en hoorcolleges waarbij het boerenbedrijf en de kloof tussen stad en platteland centraal staan.

Plastic & Natuur

Het MDT-traject Plastic & Natuur heeft als doel dat jongeren leren begrijpen welke impact wegwerpverpakkingen en plastic hebben op het bos en/of het strand en/of de zee in de buurt. Deelnemers gaan zelf op pad om plastic te rapen en volgen workshops en hoorcolleges over de consumptiemaatschappij, plastic en afval.

Wijk & Buurt

Met het MDT-traject Wijk & Buurt bieden jongeren een helpende hand in de eigen omgeving. Na het volgen van workshops over problemen in de samenleving (zoals eenzaamheid, armoede en laaggeletterdheid) gaan de deelnemers zelf aan de slag om een laagdrempelige oplossing te bedenken voor één van deze problemen én die ook uit te voeren. Eén van de eisen hierbij is dat ze in contact moeten komen met mensen uit de wijk. De bedoeling is dat jongeren zo leren welke uitdagingen er in de wijk bestaan en hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing.

Alle programma’s duren 80 uur en gaan enerzijds over de ontwikkeling van de deelnemer zelf en anderzijds over het belangeloos iets doen voor een ander en/of de maatschappij. In alle programma’s wordt daarnaast ook ingezet op betekenisvolle ontmoetingen.

Bovenstaande MDT-trajecten zijn gesubsidieerd en de school hoeft geen eigen bijdrage te leveren. Yeppe organiseert en verzorgt het traject voor de studenten op school. Let op: Er is tot 2026 plek voor maximaal 1200 deelnemers (400 deelnemers per jaar).

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Yepper worden? Samenwerken?

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.