Voortgezet onderwijs

‘OP NAAR DE BRUGKLAS!’ DOORSTROOMTRAJECT PO-VO

VO

Kinderen met dezelfde talenten hebben recht op gelijke kansen. Daarom ondersteunen wij met onze doorstroombegeleiding kinderen waarbij om welke reden dan ook, de ondersteuning thuis niet optimaal is. We begeleiden leerlingen individueel en in kleine groepen bij leren-leren, lezen, rekenen en het maken van huiswerk. Het doel van dit traject? Alle deelnemers voorbereiden op de middelbare school én laten uitkomen op het schoolniveau dat bij hen past.

lees verder

Vmbo-doorstroomprogramma

VmbO

Doorstromen van vmbo naar mbo of havo: voor veel leerlingen is deze vervolgstap een uitdaging. Met het vmbo-doorstroomprogramma wordt deze overstap makkelijker gemaakt. Iedere deelnemer krijgt persoonlijke coaching en training in het laatste jaar van vmbo én bij aanvang van het eerste lesjaar van het vervolgtraject. Aandacht wordt besteed aan de specifieke vaardigheden en/of kennis die nodig zijn voor een soepele overgang. Het doel van dit programma? Een goede start voor vmbo-leerlingen op het mbo of de havo.

lees verder

Persoonlijke Assistentie en Klasondersteuning

vo

Tijd tekort, last van een hoge werkdruk of op zoek naar klassenverkleining? Studiebegeleiders van Yeppe kunnen de lasten verlichten met PAK. Als aanPAKker biedt de Yepper ondersteuning waar en wanneer dat nodig is voor een vast aantal uur per week. Er wordt ondersteuning gegeven op twee gebieden: opvang van klassen en assistentie van de docent. Dit kan ondersteuning zijn in de klas, les opvangen of administratief werk verrichten. Maar andere hulp is ook mogelijk; waar jullie op dat moment maar extra ondersteuning nodig hebben!

lees verder

1-op-1 begeleiding

vo

Zijn er leerlingen op jouw school die extra persoonlijke begeleiding kunnen gebruiken? Om leervaardigheden onder de knie te krijgen, zich meer gezien en zelfverzekerd te voelen of persoonlijke aandacht te ontvangen bij huiswerk? Voor deze groep leerlingen bieden wij Yeppe's meest intensieve vorm van begeleiding aan, waar we uitgaan van de hulpvraag van de leerling: onze1-op-1 begeleiding!

lees verder

BIJles

vo

Tijdens de bijles beantwoordt Yeppe's bijlesdocent vragen die tijdens de reguliere les niet naar voren zijn gekomen of waar geen tijd voor is geweest. Daarnaast is de bijles voor leerlingen dé plek om eventuele achterstanden weg te werken! In kleine groepjes wordt een veilige omgeving gecreëerd waarin leerlingen vragen kunnen stellen die ze normaal misschien niet durven stellen.

lees verder

Huiswerkbegeleiding

VO

Met huiswerkbegeleiding krijgen de leerlingen in kleine groepjes handvatten om zelf de weg naar het antwoord op vragen te vinden. Daarnaast wordt er aandacht gewijd aan het aanscherpen van studievaardigheden, zoals plannen, samenvatten en aantekeningen maken. Zo wordt een stimulerend studieklimaat gecreëerd waar leerlingen eigenaarschap krijgen én houden over hun leer- en huiswerk!

lees verder

Surveilleren

vo

In tijden van toetsen, schoolexamens of eindexamens zijn er vaak veel surveillanten tegelijkertijd nodig. Yeppe kan daarin ondersteunen met surveillanten uit ons netwerk. Op die manier wordt een school ontzien bij het inplannen van eigen docenten. Met dit concept leveren we een bijdrage aan één van onze missies: ervoor zorgen dat leraren zich weer kunnen focussen op lesgeven.

lees verder

Vmbo examentraining

VO

Met de vmbo examentraining wordt de spanning in de examenperiode voor leerlingen verlicht. Per vak bieden we, d.m.v. persoonlijke begeleiding en gestructureerde uitleg, een extra steuntje in de rug aan kleine groepjes vmbo-leerlingen. Zo bereiden wij de leerlingen optimaal voor op het eindexamen!

lees verder
By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.