1-op-1 begeleiding

DUUR PER SESSIE:
1 KLOKUUR

DE BEGELEIDING VINDT PLAATS OP DE SCHOOL

DE BEGELEIDER HOUDT EEN VOORTGANGSBOEKJE Voor LEERLING, OUDERS EN SCHOOL

Zijn er leerlingen op jouw school die extra persoonlijke begeleiding kunnen gebruiken?Om leervaardigheden onder de knie te krijgen, zich meer gezien en zelfverzekerd te voelen of persoonlijke aandacht te ontvangen bij huiswerk?

BEGELEIDING OP MAAT GEMAAKT

Voor deze groep leerlingen bieden wij onze meest intensieve vorm van begeleiding aan: 1-op-1 begeleiding! Deze 1-op-1 begeleiding vertrekt vanuit de hulpvraag van de leerling. Deze hulpvraag staat centraal bij het samenstellen van het traject. Het traject wordt door Yeppe op maat gemaakt en altijd in samenspraak met de leerling en de school. Zo weten we zeker dat de behoeftes van de leerling en school in lijn zijn én blijven met wat wij aanbieden. Elk begeleidingstraject is dus uniek!

VOORTGANG BIJHOUDEN

Gedurende het gehele traject houdt de begeleider een voortgangsboekje bij die door de leerling, ouders en school kan worden ingezien. De begeleiding vindt plaats op school tijdens een tussenuur, onder schooltijd of na schooltijd. De sessies duren één of een half uur verspreid over een periode van minimaal 6 weken.

Afhankelijk van de hulpvraag van de leerling, kan de focus van de 1-op-1 begeleiding liggen op één of meerdere van de onderwerpen:

VAKINHOUDELIJKE BegELEIDING


Achterstanden of moeilijkheden met betrekking tot een specifiek vak worden aangepakt.

AANLEREN VAN STUDIEVAARDIGHEDEN

De leerling krijgt extra handvatten op het gebied van planning en organisatie van schoolwerk.

ZELFVERTROUWEN

De leerling krijgt meer inzicht over zichzelf en diens eigen unieke kwaliteiten en krachten.

HUISWERKBEGELEIDING

Een plek wordt gecreëerd waar de leerling in alle rust en met extra hulp en ondersteuning aan de slag gaat met diens huiswerk.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.