MbO

Persoonlijke Assistentie en Klasondersteuning

MBo

Tijd tekort, last van een hoge werkdruk of op zoek naar klassenverkleining? Studiebegeleiders van Yeppe kunnen de lasten verlichten met PAK. Als aanPAKker biedt de Yepper ondersteuning waar en wanneer dat nodig is voor een vast aantal uur per week. Er wordt ondersteuning gegeven op twee gebieden: opvang van klassen en assistentie van de docent. Dit kan ondersteuning zijn in de klas, les opvangen of administratief werk verrichten. Maar andere hulp is ook mogelijk; waar jullie op dat moment maar extra ondersteuning nodig hebben!

lees verder

Examentraining

MBo

Met de mbo-examentraining wordt de spanning in de examenperiode voor studenten verlicht. Per vak bieden we, d.m.v. persoonlijke begeleiding en gestructureerde uitleg, een extra steuntje in de rug aan kleine groepjes mbo-studenten. Zo bereiden wij de studenten optimaal voor op de examens!

lees verder

1-op-1 begeleiding

MBo

Zijn er studenten op jouw school die extra persoonlijke begeleiding kunnen gebruiken? Om leervaardigheden onder de knie te krijgen, zich meer gezien en zelfverzekerd te voelen of persoonlijke aandacht te ontvangen bij huiswerk? Voor deze groep studenten bieden wij Yeppe's meest intensieve vorm van begeleiding aan, waar we uitgaan van de hulpvraag van de student: onze 1-op-1 begeleiding!

lees verder

Bijles

MBo

Tijdens bijles krijgen studenten in kleine groepjes inhoudelijke begeleiding in een specifiek vak of onderwerp. Meestal wordt er gewerkt in sessies van ongeveer anderhalf uur. De bijlesdocent gaat tijdens een sessie gericht met de deelnemer(s) aan de slag op basis van een hulpvraag.

lees verder

Huiswerkbegeleiding

MBo

Met huiswerkbegeleiding krijgen de studenten in kleine groepjes handvatten om zelf de weg naar het antwoord op vragen te vinden. Daarnaast wordt er aandacht gewijd aan het aanscherpen van studievaardigheden, zoals plannen, samenvatten en aantekeningen maken. Zo wordt een stimulerend studieklimaat gecreëerd waar studenten eigenaarschap krijgen én houden over hun leer- en huiswerk!

lees verder

Surveilleren

MBO

In tijden van toetsen, schoolexamens of eindexamens zijn er vaak veel surveillanten tegelijkertijd nodig. Yeppe kan daarin ondersteunen met surveillanten uit ons netwerk. Op die manier wordt een school ontzien bij het inplannen van eigen docenten. Met dit concept leveren we een bijdrage aan één van onze missies: ervoor zorgen dat leraren zich weer kunnen focussen op lesgeven.

lees verder
By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.