Bijspijkerprogramma Nederlands/rekenen (2F/3F)

Yeppe verzorgt extra begeleiding voor Nederlands en rekenen (2F/3F). Hierbij maken we gebruik van de gangbare lesmethodes en van door Yeppe ontwikkeld ondersteuningsmateriaal. Tijdens de begeleiding worden de vaardigheden geautomatiseerd die op school worden aangeboden, zodat leerlingen een goede basis hebben om zich verder te ontwikkelen.

Voor de basisvaardigheden Nederlands en rekenen bieden wij een standaard en een op-maatondersteuningsprogramma aan voor rekenen en taal:

Het basisprogramma

Onze basisprogramma’s bestaan uit 8, 16 of 24 weken extra ondersteuning voor studenten van groep die wel wat extra hulp kunnen gebruiken. Deze programma’s worden volledig op school verzorgd door onze Yeppers en vinden plaats naast het reguliere programma. Er wordt gebruikgemaakt van het Yeppe (bij)lesmateriaal en alle deelnemende studenten ontvangen een eigen lesboekje. Doel van onze basisprogramma’s is om vaardigheden te automatiseren zodat deelnemers een goede basis hebben om zich verder te ontwikkelen.

Een ondersteuningsprogramma op maat

Naast onze basisprogramma’s kunnen scholen ook kiezen voor een programma op maat. De reken- en taalspecialist (onderwijskundige) van Yeppe komt dan op school (desgewenst in samenspraak met de professionals op school) een ondersteuningsprogramma ontwerpen. Hierbij is veel mogelijk. We kunnen gebruikmaken van ons eigen lesmateriaal en/of instappen op het bekende lesmateriaal op school. Verder kunnen we een traject van een paar weken of juist van een heel schooljaar organiseren. De ondersteuningsprogramma’s worden altijd georganiseerd door de projectcoördinatoren van Yeppe en verzorgd door onze Yeppers. De onderwijskundige blijft desgewenst beschikbaar voor begeleiding, advies en inhoudelijke monitoring.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Yepper worden? Samenwerken?

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.