Burgerschap in 5 dagen

Scholen en instellingen hebben de wettelijke opdracht om met hun onderwijs actief burgerschap te bevorderen. Volgens de wet dienen zij op een doelgerichte, samenhangende en herkenbare manier bij hun leerlingen en studenten kennis over de basiswaarden van de democratisch rechtsstaat te bevorderen en hen de sociale en maatschappelijke competenties te laten ontwikkelen die nodig zijn voor het samenleven in een democratische rechtsstaat.

Aangezien het voor veel scholen een uitdaging is om burgerschap te implementeren in het (reguliere) lesprogramma, heeft Yeppe een burgerschapsprogramma van vijf lesdagen aan het programma toegevoegd. Tijdens dit programma behandelen we elke dag een thema, namelijk: geld, politiek, gezondheid, wereld en contact. Doel van het programma is dat studenten over de burgerschapsthema’s leren, maar ook en vooral dat zij op een respectvolle manier over deze thema’s leren communiceren. 

Het 5-daagse burgerschapsprogramma kan ik in één week, op vijf losse dagen of zelfs in tien of twintig dagdelen worden aangeboden.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Yepper worden? Samenwerken?

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.