Werkdrukverlichting voor docenten op school

Ervaren de docenten bij jullie op school ook een hoge werkdruk? En is er daardoor soms tijd te kort voor belangrijke neventaken en extra aandacht voor individuele leerlingen? Onze Yeppers kunnen een oplossing bieden!

Over de Yeppers

Yeppers zijn afstudeerders, wo-studenten, of (net-)afgestudeerden die ondersteuning bieden in het onderwijs. Ze bieden vaak een tijdelijke oplossing op school en komen er zo op een laagdrempelige manier achter of het onderwijs bij ze past. Het komt regelmatig voor dat Yeppers zó enthousiast zijn, dat zij besluiten om in het onderwijs te blijven werken en/of te solliciteren op een school. We zijn er trots op dat we zo zelfs een stukje bijdragen aan de afname van het lerarentekort.

Yeppers bieden ondersteuning waar en wanneer dat maar nodig is. Ze kunnen worden ingezet voor een vast aantal uur per week of juist eenmalig voor bijvoorbeeld een dag, een week of een maand. De Yeppers worden op middelbare scholen vaak als volgt ingezet:

Klassenopvang

Als een docent op school ziek is, dan kan een Yepper tijdelijk - onder begeleiding - een klas overnemen. Vaak kan in overleg het reguliere programma worden doorgezet en anders kan de Yepper altijd een tijdelijk aanbod verzorgen.

Examensurveillance

Surveilleren kost docenten veel tijd en is ook organisatorisch altijd weer een uitdaging. Steeds meer scholen kiezen er daarom voor om de toets- en examensurveillance volledig uit te besteden aan Yeppe. Wij komen dan - bijvoorbeeld tijdens een toetsweek - met heel veel Yeppers tegelijkertijd naar de betreffende school toe en zorgen ervoor dat in elk lokaal waar een toets wordt afgenomen een kundige surveillant staat voor zo lang dat maar nodig is. We regelen indien gewenst dus zowel het surveilleren zelf als de organisatie!

Ondersteuning in de klas

Yeppers kunnen in de klas ondersteuning bieden bij de reken, taal en Engels. Zij kunnen leerlingen die moeite hebben met de basisvaardigheden individueel of in kleine groepjes extra aandacht geven zodat de kans zo groot mogelijk wordt dat zij bijblijven bij de rest van de klas.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.