By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

doorstroom VMBO-HAVO

VOOR VMBO-4

kleine groepjes

VOLLEDIG TRAJECT

PROGRAMMA

Doorstromen van vmbo naar mbo of havo: voor veel leerlingen is deze vervolgstap een uitdaging. Doorstroomprogramma’s helpen deze overstap makkelijker te maken. De programma’s zijn bedoeld voor vmbo-leerlingen die extra begeleiding of ondersteuning nodig hebben. Gedacht kan worden aan leerlingen die specifieke vaardigheden en/of kennis ontberen die nodig zijn voor een soepele overgang. 

Voor deze leerlingen hebben wij het vmbo-doorstroomprogramma ontwikkeld. Iedere deelnemer krijgt persoonlijke coaching en (doorstroom)training in het laatste jaar van vmbo én bij aanvang van het eerste lesjaar van het vervolgtraject. Het doel van dit programma? Een goede start voor vmbo-leerlingen op het mbo of de havo.

AANBOD

Het vmbo-doorstroomprogramma van Yeppe bestaat uit de volgende doorstroomtrainingen, individuele begeleiding en/of groepsgewijze begeleiding:

  • Leren-leren
  • Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik?
  • Op naar de havo!?
  • Basisvakken voor opstromers
  • Individuele begeleiding
  • Groepsgewijze vakinhoudelijke en/of huiswerkbegeleiding

SUBSIDIE

Van 1 februari 2022 tot en met 30 april 2022 kan subsidie worden aangevraagd voor een doorstroomprogramma voor twee schooljaren. Per vmbo-vestiging kan per leerling €700 subsidie worden aangevraagd. Uiterlijk einde schooljaar 2022 ontvangt je als school de beslissing of het subsidiebedrag wordt toegekend. In dat geval wordt het aangevraagde bedrag twee jaar op rij uitbetaald. Als uw school subsidie ontvangt, kunt u daarom pas weer een aanvraag doen voor de twee jaar daarna. Er dient altijd een mbo- of havo-school bij de aanvraag betrokken te worden. Uiterlijk 30 april 2022 dient de schooldirecteur de subsidieaanvraag in te dienen:
www.dus-i.nl/subsidies/doorstroom-vmbo-mbo-havo.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Yepper worden? Samenwerken?