TOETS- EN EXAMENSurveillance

TOETS -EN
EXAMENSurveillance

vo
mbo

werkdrukverlichting voor docenten

Bij Yeppe zorgen we ervoor dat toets- en examenweken zo soepel en stressvrij mogelijk verlopen voor zowel leerlingen als docenten. Onze ervaren surveillanten staan klaar om toezicht te houden in de toetslokalen, zodat leerlingen zich volledig kunnen concentreren op de toets en docenten met deze extra hulp worden ontlast. Van het ontvangen van leerlingen tot het zorgvuldig afronden van het toetsmoment; onze surveillanten staan klaar om alles in goede banen te leiden en te zorgen voor werkdrukverlichting.

Ervaring en kwaliteit

Yeppe's surveillanten zijn zorgvuldig geselecteerd en getraind. Ze zijn volledig op de hoogte van alle regels en protocollen en weten hoe ze leerlingen moeten aanspreken. Dit betekent dat je kunt rekenen op surveillanten die niet alleen de orde bewaken, maar ook weten hoe ze moeten omgaan met onverwachte situaties.

Proces en organisatie

Onze aanpak is erop gericht om het hele proces van toets- en examenweken zo eenvoudig en efficiënt mogelijk te maken. Vanaf het eerste contact met de school zorgen we voor heldere communicatie en afstemming van wensen en behoeften. We bespreken de planning, het aantal benodigde surveillanten en eventuele specifieke eisen en/of protocollen. Vervolgens zorgen wij ervoor dat onze surveillanten op de hoogte zijn van deze eisen en protocollen, zodat ze volledig voorbereid aan het werk gaan. Optioneel bieden we een dagcoördinator aan die voor de organisatie van de surveillanten zorgt. Op deze manier kunnen docenten zich concentreren op het geven van kwalitatief hoogwaardig onderwijs en het nakijken van toetsen. Deze dagcoördinator is ook het aanspreekpunt voor de school tijdens de toets- of examenweek en zorgt ervoor dat alles soepel verloopt.

Kortom: laat ons het rooster weten en wij regelen de rest!

WAAROM KIEZEN VOOR YEPPE SURVEILLANCE?

Ontlast docenten 

Laat docenten hun tijd besteden aan kwalitatief onderwijs en nakijkwerk in plaats van het surveilleren bij toetsen en examens.

Ervaring en professionaliteit   

Onze getrainde surveillanten zijn bekwaam in het handhaven van orde en weten precies wat wel en niet mag tijdens toetsen en examens.

Dagcoördinator

Wij kunnen een dagcoördinator inzetten die de volledige organisatie van de toets- of examenweek overziet en het rooster en de coördinatie van de surveillanten regelt.

Korte lijnen en betrokkenheid

Ons team staat altijd klaar om te helpen en is goed bereikbaar, ook via WhatsApp.

Meer weten over onze surveillance?

NEEM CONTACT OP!

Lijkt dat je wel wat: de organisatie van je toets- en examenweken aan ons overdragen?
We bespreken graag vrijblijvend welke opties we je kunnen bieden. Je kunt ons altijd bereiken via telefoon of e-mail!

WAT DOEN ONZE SURVEILLANTEN?

Onze getrainde en ervaren surveillanten nemen de volgende taken op zich:

Leerlingen ontvangen voor toetsmomenten

Identiteitsbewijzen bij centrale examens en eventuele hulpmiddelen controleren

Tentamens en eventuele andere documenten of hulpmiddelen uitdelen

Toezicht houden op de leerlingen

Extra papier uitdelen, vragen beantwoorden en leerlingen begeleiden naar het toilet

Zorgen voor een zorgvuldige afloop van het toetsmoment en het orde maken van het papierwerk zodat het bij de juiste persoon terechtkomt

KEN JIJ DE ACTUELE Eindexamenregels?

#1Hoe laat moeten leerlingen aanwezig zijn voor het centrale examen?

Leerlingen moeten minimaal 15 minuten voor aanvang van het examen aanwezig zijn.

#2Mag een te laat gekomen leerling nog de examenruimte betreden?

Een leerling die tot 30 minuten te laat komt, mag nog de examenruimte betreden en het examen afleggen, maar eindigt op hetzelfde tijdstip als de andere leerlingen.

#3Mag een leerling die meer dan 30 minuten te laat is nog het examen afleggen?

Nee, een leerling die meer dan 30 minuten te laat is, wordt niet toegelaten tot de examenruimte en wordt verwezen naar het volgende tijdvak.

#4Mogen leerlingen hun eigen papier meenemen tijdens het examen?

Nee, leerlingen moeten papier gebruiken dat door de school verstrekt is, waarop ze hun naam en examennummer moeten vermelden.

#5Mogen leerlingen jassen, tassen, telefoons en andere communicatieapparatuur meenemen in het examenlokaal? 

Nee, het is niet toegestaan om dergelijke spullen mee te nemen in het examenlokaal.

#6Zijn smartwatches toegestaan? 

Nee, het is niet toegestaan om horloges en apparatuur waarmee communicatie mogelijk is, mee te nemen in het examenlokaal. Het is belangrijk dat leerlingen alle elektronische apparaten thuislaten of in hun kluisje opbergen voordat ze de examenruimte betreden.

#7Worden toegestane hulpmiddelen gecontroleerd voor aanvang van het examen? 

Ja, surveillanten controleren de toegestane hulpmiddelen voor aanvang van het examen. Als er aanvullingen of veranderingen worden geconstateerd, mag de kandidaat het betreffende hulpmiddel niet tijdens de zitting gebruiken.

#8Wat moet een leerling doen als hij tijdens het examen naar het toilet moet?

Leerlingen die tijdens het examen naar het toilet moeten, moeten zich melden bij één van de toezichthouders en krijgen toestemming en begeleiding om naar het toilet te gaan.

#9Mogen leerlingen de examenzaal tussentijds verlaten zonder toestemming en begeleiding van één van de toezichthouders? 

Nee, leerlingen mogen de examenzaal niet tussentijds verlaten zonder toestemming en begeleiding van één van de surveillanten.

#10Wat gebeurt er als een leerling tijdens de zitting onwel wordt? 

Een leerling die tijdens de zitting onwel wordt kan, onder begeleiding van een toezichthouder, de zaal tijdelijk verlaten. De zaalverantwoordelijke beslist vervolgens, in overleg met de leerling, over het wel of niet hervatten van het werk.

#11Krijgt een leerling de gelegenheid om de verloren tijd in te halen als hij tijdens de zitting onwel wordt en het werk hervat?

Ja, als een leerling tijdens de zitting onwel wordt en het werk hervat, krijgt hij de gelegenheid de verloren tijd in te halen.

#12Wat gebeurt er als een leerling onwel wordt en het werk niet kan hervatten? 

Als een leerling onwel wordt en het werk niet kan hervatten, wordt, na overleg met de onderwijsinspectie, door de directeur bepaald hoe met het gemaakte werk omgegaan wordt. De onderwijsinspectie heeft hierbij het laatste woord.

#13Mogen leerlingen examenopgaven, bijlagen, uitwerkingen of kladpapier uit de examenruimte meenemen als ze de zitting voortijdig verlaten?

Nee, leerlingen die de zitting voortijdig verlaten, mogen geen examenopgaven, bijlagen, uitwerkingen of kladpapier uit de ruimte meenemen. De surveillant haalt het gemaakte werk op.

#14Mag een leerling die de examenruimte eenmaal verlaten heeft hierin terugkeren?

Nee, een leerling die na het beëindigen van het examen, de examenruimte eenmaal heeft verlaten mag hierin niet terugkeren.

#15Mogen leerlingen eerder klaar zijn dan de reguliere tijd?

Ja, leerlingen die eerder klaar zijn, mogen na 60 minuten de examenruimte verlaten. Het laatste kwartier blijven alle leerlingen in de examenruimte.

#16Wat gebeurt er als een leerling de examenruimte verlaat en niet al het examenwerk heeft ingeleverd?

Als een leerling de examenruimte verlaat en niet al het examenwerk heeft ingeleverd, wordt hiervan een aantekening gemaakt op het proces-verbaal. Het werk wordt dan wel als gemaakt beschouwd maar wordt slechts beoordeeld voor zover het aanwezig is. Bij volledig ontbreken wordt voor het werk nul punten gegeven.

FAQ: Richtlijnen voor surveillanten tijdens examens

#1Wat zijn de taken van een surveillant bij het innemen van examenwerk?

De surveillant controleert of het aantal ingeleverde blaadjes klopt met het aangegeven aantal en noteert op het proces-verbaal de tijd waarop de kandidaat het examenwerk heeft ingeleverd.

#2Mag een kandidaat na het inleveren van het examenwerk nog wijzigingen of aanvullingen aanbrengen? 

Nee, na het inleveren van het examenwerk mag de kandidaat onder geen beding wijzigingen of aanvullingen in het ingeleverde werk aanbrengen.

#3Wat moet de surveillant doen als een kandidaat voortijdig de examenzaal verlaat en het werk niet volledig heeft gemaakt? 

De surveillant onthoudt zich van commentaar als hij of zij vaststelt dat een kandidaat, die voortijdig de examenzaal verlaat, het werk niet volledig heeft gemaakt.

#4Moet een surveillant het proces-verbaal ondertekenen? 

Ja, alle surveillanten moeten het proces-verbaal ondertekenen. 

#5Worden de surveillanten vermeld op het proces-verbaal? 


Ja, op het proces-verbaal wordt vermeld welke surveillant(en) het examenwerk heeft/hebben ingenomen en gecontroleerd.

#6Wat gebeurt er als een surveillant ziet dat een kandidaat zich schuldig maakt aan een frauduleuze handeling of onregelmatigheid tijdens het examen? 

Als een surveillant waarneemt dat een kandidaat zich schuldig maakt aan een frauduleuze handeling of onregelmatigheid, stelt hij de betreffende kandidaat hier onmiddellijk van op de hoogte.

#7Hoe gaat de subsidieaanvraag? 

Uiterlijk 30 april 2023 dient de schooldirecteur de subsidieaanvraag in te dienen via het online formulier: www.dus-i.nl/subsidies/ doorstroomprogrammas-po-vo 

#8Kunnen jullie ons helpen met de subsidieaanvraag?  

Natuurlijk. Wij kunnen deze zelfs bijna volledig invullen.