Bijles & huiswerkbegeleiding

Yeppe verzorgt bijlessen en (huiswerk)begeleiding in allerlei verschillende vormen

Sommige leerlingen kunnen wel wat extra hulp gebruiken. Yeppe biedt voor al deze leerlingen een passende vorm van ondersteuning. Meestal wordt extra begeleiding aangeboden in één van de volgende drie vormen:

Bijles

ACHTERSTANDEN WEGWERKEN IN EEN VEILIGE LEEROMGEVING

Tijdens een bijles gaan leerlingen in kleine groepjes aan de slag met een specifiek vak. De bijlesdocent beantwoordt vragen die tijdens de reguliere les niet naar voren zijn gekomen of waar geen tijd voor is geweest. Daarnaast is de bijles voor leerlingen dé plek om eventuele achterstanden weg te werken! In kleine groepjes wordt een veilige omgeving gecreëerd waarin leerlingen vragen kunnen stellen die ze normaal misschien niet durven stellen.

Huiswerkbegeleiding

EIGENAARSCHAP OVER JE HUISWERK!

Het woord huiswerkbegeleiding zegt het al: met huiswerkbegeleiding van Yeppe worden leerlingen begeleid in het maken van huis- en leerwerk! Tijdens deze begeleiding krijgen de leerlingen in kleine groepjes handvatten om zelf de weg naar het antwoord op vragen te vinden. Daarnaast wordt er aandacht gewijd aan het aanscherpen van studievaardigheden, zoals plannen, samenvatten en aantekeningen maken. Het doel van de huiswerkbegeleiding? Een stimulerend studieklimaat creëren waar leerlingen eigenaarschap krijgen én houden over hun leer- en huiswerk.

Begeleiding op maat

VEEL AANDACHT

Onze meest intensieve vorm van begeleiding is de 1 op 1 begeleiding. Deze vertrekt meestal vanuit een specifieke hulpvraag van een leerling. Het traject wordt door Yeppe altijd in samenspraak met de leerling en de school samengesteld. Zo weten we zeker dat de behoeftes van de leerling en school in lijn zijn én blijven met wat wij aanbieden. Elk begeleidingstraject is dus uniek!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.