Werdrukverlichting voor leerkrachten op school

Ervaren de leerkrachten bij jullie op school ook een hoge werkdruk? En is er daardoor soms tijd te kort voor belangrijke neventaken en extra aandacht voor individuele leerlingen? Onze Yeppers kunnen een oplossing bieden!

Over de Yeppers

Yeppers zijn afstudeerders, wo-studenten, of (net-)afgestudeerden die ondersteuning bieden in het onderwijs. Ze bieden vaak een tijdelijke oplossing op school en komen er zo op een laagdrempelige manier achter of het onderwijs bij ze past. Het komt regelmatig voor dat Yeppers zó enthousiast zijn, dat zij besluiten om in het onderwijs te blijven werken en/of te solliciteren op een school. We zijn er trots op dat we zo zelfs een stukje bijdragen aan de afname van het lerarentekort.

Yeppers bieden ondersteuning waar en wanneer dat maar nodig is. Ze kunnen worden ingezet voor een vast aantal uur per week of juist eenmalig voor bijvoorbeeld een dag, een week of een maand. De Yeppers worden op basisscholen vaak als volgt ingezet:

Extra handen in de klas

Yeppers kunnen de leerkracht ondersteunen in de klas. Zij kunnen bijvoorbeeld helpen met het klaarzetten of juist met het opruimen van spullen. Daarnaast kunnen Yeppers bijvoorbeeld groepjes of individuele leerlingen extra aandacht geven, helpen bij het voorbereiden van lessen of werk nakijken.

Pleinsurveillance

Yeppers kunnen surveilleren tijdens de pauze en eventueel ook sport- en spelvormen voor tijdens de pauze organiseren en verzorgen.

Klassenopvang

Als de reguliere leerkracht ziek is, dan kan de Yepper (onder begeleiding) tijdelijk de klas overnemen. Vaak kan in overleg het reguliere programma worden doorgezet en anders kan de Yepper altijd een tijdelijk aanbod verzorgen.

Administratief

Leerkrachten besteden gemiddeld 5,7 uur per week aan administratie. Yeppers kunnen een groot deel van dit werk overnemen. Dat scheelt de leerkracht dus zó een halve dag werk per week!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.