Werkdrukverlichting voor docenten op school

Ervaren de docenten bij jullie op school ook een hoge werkdruk? En is er daardoor soms tijd te kort voor belangrijke neventaken en extra aandacht voor individuele leerlingen? Onze Yeppers kunnen een oplossing bieden!

Over de Yeppers

Yeppers zijn afstudeerders, wo-studenten, of (net-)afgestudeerden die ondersteuning bieden in het onderwijs. Ze bieden vaak een tijdelijke oplossing op school en komen er zo op een laagdrempelige manier achter of het onderwijs bij ze past. Het komt regelmatig voor dat Yeppers zó enthousiast zijn, dat zij besluiten om in het onderwijs te blijven werken en/of te solliciteren op een school. We zijn er trots op dat we zo zelfs een stukje bijdragen aan de afname van het lerarentekort.

Yeppers bieden ondersteuning waar en wanneer dat maar nodig is. Ze kunnen worden ingezet voor een vast aantal uur per week of juist eenmalig voor bijvoorbeeld een dag, een week of een maand. De Yeppers worden op middelbare scholen vaak als volgt ingezet:

Toets- en examensurveillance

Surveilleren kost docenten veel tijd en is ook organisatorisch altijd weer een uitdaging. Steeds meer scholen kiezen er daarom voor om de toets- en examensurveillance volledig uit te besteden aan Yeppe. Wij komen dan - bijvoorbeeld tijdens een toetsweek - met heel veel Yeppers tegelijkertijd naar de betreffende school toe en zorgen ervoor dat in elk lokaal waar een toets wordt afgenomen een kundige surveillant staat voor zo lang dat maar nodig is. We regelen indien gewenst dus zowel het surveilleren zelf als de organisatie!

Tussenuuropvang

Uitval van docenten is op elke school ingewikkeld en tussenuren komen overal het hele jaar door voor. Scholen kunnen er daarom voor kiezen om vast één of meerdere Yeppers op school te hebben die op ieder moment klaarstaan om tussenuren op te vangen. Natuurlijk kunnen zij tijdens de overige uren andere neventaken op school verrichten.

Klassenopvang

Als een docent op school ziek is, dan kan een Yepper tijdelijk - onder begeleiding - een klas overnemen. Vaak kan in overleg het reguliere programma worden doorgezet en anders kan de Yepper altijd een tijdelijk aanbod verzorgen.

Ondersteuning sectie of domein

Yeppers kunnen ondersteuning bieden bij een vaksectie of bij een bepaald domein. Docenten uit de betreffende sectie of domein kunnen (neven)taken waar ze zelf niet aan toe komen dan neerleggen bij de Yepper. Zo houden zij zelf meer tijd over om les te geven!

Nakijken

Bijna alle docenten besteden veel tijd aan nakijkwerk. Dit terwijl nakijken typisch een werkje is dat voor de meeste vakken - mits er een goed beoordelingsmodel beschikbaar is - ook door een Yepper gedaan kan worden. De Yeppers kunnen bijvoorbeeld een aantal uur per week vast op school aanwezig zijn, zodat docenten hun nakijkwerk op die momenten kunnen langsbrengen.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.