Lees- en rekenbegeleiding

Verlaging van de werkdruk

Betaalbare en kwalitatieve leerlingbegeleiding

Structurele oplossing voor leerlingbegeleiding

Positieve impact op leerlingresultaten

WIJ KUNNEN OP KORTE TERMIJN KWALITATIEVE
ONDERSTEUNING BIEDEN!

Yeppe verzorgt extra begeleiding voor leerlingen op basisscholen. We bieden ondersteuning aan bij begrijpend lezen, technisch lezen, spelling en rekenen. Hierbij maken we gebruik van de gangbare lesmethodes op basisscholen en van door Yeppe ontwikkeld ondersteuningsmateriaal. Tijdens de begeleiding worden de vaardigheden geautomatiseerd die op school worden aangeboden, zodat leerlingen een goede basis hebben om zich verder te ontwikkelen.

Voor de basisvaardigheden bieden wij een standaard en een op-maatondersteuningsprogramma aan voor rekenen en taal:

Het basisprogramma (groep 6 t/m 8)

Onze basisprogramma’s bestaan uit 8, 16 of 24 weken extra reken- of taalles voor leerlingen van groep 6 t/m 8 die wel wat extra hulp kunnen gebruiken. Deze programma’s worden volledig op school verzorgd door onze Yeppers en vinden plaats naast het reguliere programma. Er wordt gebruikgemaakt van het Yeppe (bij)lesmateriaal en alle deelnemende leerlingen ontvangen een eigen lesboekje. Doel van onze basisprogramma’s is om vaardigheden te automatiseren zodat deelnemers een goede basis hebben om zich verder te ontwikkelen.

Een ondersteuningsprogramma op maat (vanaf groep 3)

Naast onze basisprogramma’s kunnen scholen ook kiezen voor een programma op maat. De reken- en taalspecialist (onderwijskundige) van Yeppe komt dan op school (desgewenst in samenspraak met de IB’er of met de leerkrachten) een ondersteuningsprogramma ontwerpen. Hierbij is veel mogelijk. We kunnen gebruikmaken van ons eigen lesmateriaal en/of instappen op het bekende lesmateriaal op school. Verder kunnen we een traject van een paar weken of juist van een heel schooljaar organiseren. De ondersteuningsprogramma’s worden altijd georganiseerd door de projectcoördinatoren van Yeppe en verzorgd door onze Yeppers. De onderwijskundige blijft desgewenst beschikbaar voor begeleiding, advies en inhoudelijke monitoring.

01

stap

Intake onderwijsadviseur Klaarr en IB-er.

02

stap

Training en uitleg traject van onderwijsadviseur aan de begeleiders van Yeppe.

03

stap

Start ondersteuningsprogramma.

04

stap

Drie reflectiemomenten tussendoor.

05

stap

Afsluiting, reflectie en evt. vervolg afstemmen.

06

stap

Eventuele herhaling van de cyclus.

Over Klaarr

Klaarr is een onderwijsadviesbureau dat scholen ondersteunt bij het vormgeven van duurzame onderwijsoplossingen doormiddel van advies, scholing en onderzoek.

klaarr.nl
By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.