Lees- en rekenbegeleiding

Verlaging van de werkdruk

Betaalbare en kwalitatieve leerlingbegeleiding

Structurele oplossing voor leerlingbegeleiding

Positieve impact op leerlingresultaten

Op zoek naar professionele en betaalbare leerlingondersteuning op jullie Basisschool?

Yeppe en Klaarr verzorgen samen kwalitatieve begeleiding voor leerlingen op basisscholen. De ondersteuning wordt aangeboden bij vakken: begrijpend lezen, technisch lezen, spelling en rekenen. Tijdens de begeleiding worden de vaardigheden geautomatiseerd die op school worden aangeboden, zodat leerlingen een goede basis hebben om zich verder te ontwikkelen.

Hoe werkt het?

Een onderwijsadviseur van Klaarr ontwerpt het ondersteuningsprogramma na afstemming met de interne begeleider (IB-er) van de school. De leerlingbegeleiders van Yeppe voeren het programma vervolgens uit op school. Gedurende het gehele traject geeft de onderwijsadviseur coaching en training aan de leerlingbegeleiders van Yeppe. Zo krijg je kwalitatieve begeleiders die betaalbaar en beschikbaar zijn. Met het ondersteuningsprogramma sla je twee vliegen in één klap. De begeleiding leidt tot werkdrukverlaging bij IB’ers, omdat de onderwijsadviseur alle programma-taken uit handen van de IB-ers neemt. Daarnaast helpen de leerlingbegeleiders de leerlingen met leer- en/of ontwikkelachterstanden vooruit. Hoe fijn is dat?

De stappen van het 12 weken programma

01

stap

Intake onderwijsadviseur Klaarr en IB-er.

02

stap

Training en uitleg traject van onderwijsadviseur aan de begeleiders van Yeppe.

03

stap

Start ondersteuningsprogramma.

04

stap

Drie reflectiemomenten tussendoor.

05

stap

Afsluiting, reflectie en evt. vervolg afstemmen.

06

stap

Eventuele herhaling van de cyclus.

Over Klaarr

Klaarr is een onderwijsadviesbureau dat scholen ondersteunt bij het vormgeven van duurzame onderwijsoplossingen doormiddel van advies, scholing en onderzoek.

klaarr.nl

MEER WETEN OVER Lees- en rekenbegeleiding OP JULLIE BasisSCHOOL?

Door op Ja, graag! te klikken, ga je akkoord met onze privacyverklaring.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.