Ondersteuning anderstaligen (NT2)

Altijd een oplossing beschikbaar voor
tussenuren op school!

Bijna alle ROC’s en andere mbo’s in Nederland hebben te maken met een groep niet-Nederlandstaligen op school. Vaak hebben zij een achterstand ten opzichte van de rest van de studenten met als enige oorzaak dat zij het Nederlands niet voldoende beheersen.

Voor deze groep studenten heeft Yeppe het ondersteuningstraject anderstaligen ontwikkeld. Dit bestaat uit een wekelijkse ondersteuningsles in waarbij aandacht wordt besteed aan de dagelijkse realiteit van het naar school gaan in een andere taal. Er wordt natuurlijk met het Nederlands geoefend, maar er wordt vooral aandacht besteed aan de specifieke taalvraagstukken die in de betreffende week aan de orde zijn gekomen. Dit kan gaan om een presentatie van een klasgenoot, moeilijke woorden in een examen of simpelweg de gebruikte taal bij de opdrachten in het rekenboek. Het ondersteuningstraject anderstaligen werkt nadrukkelijker niet toe naar een examen en is er echt ter ondersteuning van de student.

Het programma ondersteuning anderstaligen wordt aangeboden in kleine groepjes van maximaal 8 studenten en kan eventueel ook individueel worden verzorgd. We maken gebruik van ons eigen lesmateriaal en vullen dit aan met lesmateriaal van de school. Al onze programma’s worden volledig georganiseerd én verzorgd door onze Yeppers en kunnen in heel Nederland worden aangeboden.