PRIMAIR ONDERWIJS

‘OP NAAR DE BRUGKLAS!’ DOORSTROOMTRAJECT PO-VO

po-vo

Kinderen met dezelfde talenten hebben recht op gelijke kansen. Daarom ondersteunen wij met onze doorstroombegeleiding kinderen waarbij om welke reden dan ook, de ondersteuning thuis niet optimaal is. We begeleiden leerlingen individueel en in kleine groepen bij leren-leren, lezen, rekenen en het maken van huiswerk. Het doel van dit traject? Alle deelnemers voorbereiden op de middelbare school én laten uitkomen op het schoolniveau dat bij hen past.

lees verder

Persoonlijke Assistentie en Klasondersteuning

po

Tijd tekort, last van een hoge werkdruk of op zoek naar klassenverkleining? Studiebegeleiders van Yeppe kunnen de lasten verlichten met PAK. Als aanPAKker biedt de Yepper ondersteuning waar en wanneer dat nodig is voor een vast aantal uur per week. Er wordt ondersteuning gegeven op twee gebieden: opvang van klassen en assistentie van de docent.

lees verder

Lees- en rekenbegeleiding

po

Yeppe verzorgt in samenwerking met Klaarr professionele en betaalbare leerlingondersteuning op basisscholen. De ondersteuning wordt aangeboden bij vakken: begrijpend lezen, technisch lezen, spelling en rekenen. Tijdens de begeleiding worden de vaardigheden geautomatiseerd die op school worden aangeboden, zodat leerlingen een goede basis hebben om zich verder te ontwikkelen.

lees verder

1-op-1 begeleiding

po

Zijn er leerlingen op jouw school die extra persoonlijke begeleiding kunnen gebruiken? Om leervaardigheden onder de knie te krijgen, zich meer gezien en zelfverzekerd te voelen of persoonlijke aandacht te ontvangen bij huiswerk? Voor deze groep leerlingen bieden wij Yeppe's meest intensieve vorm van begeleiding aan, waar we uitgaan van de hulpvraag van de leerling: onze
1-op-1 begeleiding!

lees verder

Bijles

po

Tijdens de bijles beantwoordt Yeppe's bijlesdocent vragen die tijdens de reguliere les niet naar voren zijn gekomen of waar geen tijd voor is geweest. Daarnaast is de bijles voor leerlingen dé plek om eventuele achterstanden weg te werken! In kleine groepjes wordt een veilige omgeving gecreëerd waarin leerlingen vragen kunnen stellen die ze normaal misschien niet durven stellen.

lees verder

Huiswerkbegeleiding

po

Met huiswerkbegeleiding krijgen de leerlingen in kleine groepjes handvatten om zelf de weg naar het antwoord op vragen te vinden. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het aanscherpen van studievaardigheden, zoals plannen, samenvatten en aantekeningen maken. Zo wordt een stimulerend studieklimaat gecreëerd waar leerlingen eigenaarschap krijgen én houden over hun leer- en huiswerk!

lees verder
By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.