Basisvaardigheden
(rekenen, taal, burgerschap)

Yeppe organiseert en verzorgt complete lesprogramma’s voor de basisvaardigheden. We bieden een 5-daags traject in burgerschap en we verzorgen bijspijkerprogramma’s voor taal en rekenen (2F en 3F).

De overheid heeft als doel dat elk kind goed kan rekenen, de Nederlandse taal beheerst, leert hoe we in Nederland met elkaar omgaan, en het onderwijs verlaat met de benodigde digitale vaardigheden op zak. Volgens het rapport Staat van het Onderwijs 2023 staat echter dat veel leerlingen in het voortgezet onderwijs de fundamentele niveaus voor rekenen en taal niet halen. Vooral leerlingen in het vmbo zouden onder het gewenste niveau zitten: ruim 72 procent van de vmbo-basis of -kaderleerlingen hebben het 1F-niveau nog niet gehaald aan het einde van het tweede leerjaar. Bij Havo/vwo-ers haalt twintig procent van de leerlingen na het tweede jaar het 2F-niveau niet.

Yeppe organiseert daarom de volgende programma’s:

Bijspijkerprogramma’s rekenen en taal

De bijspijkertraining is er voor leerlingen die achterlopen met Rekenen of Nederlands. Tijdens deze trainingen gaan we met de deelnemers helemaal terug naar het begin van het vak. Vanuit daar bouwen we in een paar dagen aan een inhoudelijke basis en vooral aan zoveel mogelijk vertrouwen. De bijspijkertraining wordt gegeven in kleine groepjes van 8 leerlingen en kan op elk middelbare school niveau worden aangeboden.

Burgerschap

Veel scholen worstelen met hoe ze burgerschap in het reguliere lesprogramma kunnen inbedden. Wij bieden daarom een overzichtelijk burgerschapsprogramma van vijf dagen (6 lesuren per dag). Tijdens dit programma behandelen we elke dag een thema, namelijk: geld, politiek, gezondheid, wereld en contact. Het 5-daagse burgerschapsprogramma kan ik in één week worden, op vijf losse dagen of zelfs in tien dagdelen worden aangeboden.

Ondersteuningsprogramma op maat

Scholen kunnen ook kiezen voor een programma op maat. De reken- en taalspecialist (onderwijskundige) van Yeppe komt dan op school (desgewenst in samenspraak met de professionals op school) een ondersteuningsprogramma ontwerpen. Hierbij is veel mogelijk. We kunnen gebruikmaken van ons eigen lesmateriaal en/of instappen op het bekende lesmateriaal op school. Verder kunnen we een traject van een paar weken of juist van een heel schooljaar organiseren. De ondersteuningsprogramma’s worden altijd georganiseerd door de projectcoördinatoren van Yeppe en verzorgd door onze Yeppers. De onderwijskundige blijft desgewenst beschikbaar voor begeleiding, advies en inhoudelijke monitoring.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Yepper worden? Samenwerken?

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.