ZOMERSCHOOL

kleine groepjes

KLAS 1 t/M 6

1 of 2 weken

4-5 Dagen per week

1-2 VAKKEN PER LEERLING

ALLE VAKKEN MOGELIJK

Het einde van het schooljaar is achter de rug. Waar de ene leerling geniet van de zomervakantie, kijkt de andere leerling gespannen naar het aankomend schooljaar; er is studievertraging en/of een leer- en ontwikkelachterstand. Voor deze leerlingen kan het zomerschool programma van Yeppe de uitkomst bieden. Met dit programma bieden wij in de zomervakantie intensieve en persoonlijke begeleiding gericht op een bepaald aantal vakken. Op deze manier maken leerlingen zich de vereiste leerstof eigen, zonder dat ze reguliere lessen hoeven te missen. Leerlingen worden hierbij begeleid door externe studiecoaches en bijlesdocenten.

BIJLESDOCENTEN EN COACHES

Bij de zomerschool staat winst in leren en zelfvertrouwen bij de leerling centraal. Deze winst willen wij behalen door te investeren in planningsvaardigheden, persoonlijke coaching en inhoudelijke hulp. De persoonlijke coaching wordt gegeven door coaches die van het begin tot het eind aanwezig om de leerlingen te begeleiden en de ontwikkeling te monitoren. Daarnaast zijn er bijlesdocenten, met kennis over een breed scala aan vakken, die samen de leerlingen planningsvaardigheden aanleren en inhoudelijke vragen beantwoorden. Op deze manier boeken leerlingen resultaten én doen ze tegelijkertijd belangrijke studievaardigheden. Hierdoor wordt de kans op een terugval zo klein mogelijk wordt gemaakt.

PER 7 LEERLINGEN WORDT ER 1 BIJLESDOCENT INGEZET.

PER 24 LEERLINGEN WORDT ER, NAAST 3 BIJLESDOCENTEN,
1 COACH
INGEZET.

Op deze manier blijft de persoonlijke aandacht voor ieder kind gewaarborgd.


Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Yepper worden? Samenwerken?

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.