Huiswerkbegeleiding

WE HANTEREN 2 KLOKUREN PER BEGELEIDINGSSESSIE

DE BEGELEIDING VINDT PLAATS OP DE SCHOOL

GROEPSGROOTTE
1 - 3 Studenten of...

GROEPSGROOTTE
4 - 8 Studenten

EIGENAARSCHAP OVER JE HUISWERK!

Het woord huiswerkbegeleiding zegt het al: met huiswerkbegeleiding van Yeppe worden studenten begeleid in het maken van huis- en leerwerk! Tijdens deze begeleiding krijgen de studenten in kleine groepjes handvatten om zelf de weg naar het antwoord op vragen te vinden. Daarnaast wordt er aandacht gewijd aan het aanscherpen van studievaardigheden, zoals plannen, samenvatten en aantekeningen maken. Het doel van de huiswerkbegeleiding? Een stimulerend studieklimaat creëren waar studenten eigenaarschap krijgen én houden over hun leer- en huiswerk.

VOORTGANG BIJHOUDEN

Aan het begin van elke sessie maken de studenten samen met de huiswerkbegeleider een planning voor die dag met tijdsindicatie. Hierbij is het belangrijk dat de studenten op de hoogte zijn van deadlines van hun huiswerk, verslagen en toetsingsdata. Vervolgens gaan de studenten zelfstandig aan de slag met hun huis- en leerwerk. Hierbij worden ze gestimuleerd door de huiswerkbegeleider en ondersteund door de gemaakte planning. Aan het einde van de begeleiding evalueert de huiswerkbegeleider kort met de studenten hoe het is gegaan, of iedereen is uitgekomen met de planning en waar de volgende sessie op kan worden gelet.

De huiswerkbegeleider...

stelt gerichte vragen om erachter te komen waar de studenten mee bezig zijn en welke stof aandacht nodig heeft.

coacht studenten zodat ze zelf het antwoord op een leervraag vinden.

heeft Yeppe’s studievaardighedentraining bestudeerd vóór de start van de huiswerkbegeleiding. Dit is een vereiste om de begeleiding te geven.

WILT U MET ONS IN GESPREK OVER DE HUISWERKBEGELEIDING?

Door op Ja, graag! te klikken, ga je akkoord met onze privacyverklaring.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.