VMBO-Examentraining

91%

van de leerlingen voelt zich beter voorbereid op het eindexamen na de eindexamentraining.

8,3

Onze studiebegeleiders worden door de leerlingen beoordeeld met gemiddeld een 8,3.

+1

punt

Leerlingen scoren
na het volgen van onze examentraining gemiddeld 1 punt hoger dan het gemiddelde schoolexamencijfer.

oPTIMALE EXAMENVOORBEREIDING

Yeppe organiseert examentrainingen voor het vmbo door heel het land. Het doel van de examentraining? De spanning in deze periode voor vmbo-leerlingen verlichten door een extra steuntje in de rug te bieden. Dit doen wij door per vak persoonlijke begeleiding en gestructureerde uitleg aan te bieden in kleine groepjes. Zo bereiden wij de leerlingen optimaal voor op het eindexamen!

WaT IS EEN YEPPE EXAMENTRAINING?

Tijdens de examentraining worden leerlingen in groepjes van ongeveer acht leerlingen voorbereid op hun eindexamen. De leerlingen worden hierin begeleid door onze kundige examentrainers. De volledige examenstof wordt behandeld en leerlingen krijgen alle ruimte om hun prangende vragen te stellen. Een training wordt aangeboden in 2 dagen voor 1 vak óf 3 dagen voor 2 vakken.

Tijdens de tweedaagse training wordt de volledige eindexamenstof van één vak behandeld. Tijdens de driedaagse training wordt er ‘s ochtends gewerkt aan een vak en ‘s middags aan een ander vak. Zo vindt er genoeg afwisseling plaats om het brein te blijven prikkelen!

ONDERDELEN EXAMENTRAINING

1. Een examen maken: hoe dan?

Wat je voor een examen moet leren, wordt doorgenomen op school. Maar hoe breng je deze kennis het beste over tijdens het examen? Dit wordt behandeld in het eerste onderdeel ‘Een examen maken: hoe dan?’. Want: hoe geef je correct antwoord op een vraag en waar krijg je nou precies punten voor? En wat voor type examenvragen zijn er? In dit onderdeel krijgen leerlingen al deze essentiële tricks onder de knie.

2. Klassikale uitleg

Tijdens de klassikale uitleg geeft de examentrainer uitleg over de examenstof. Daarnaast gaan de leerlingen samen met de trainer klassikaal aan de slag met de examenopdrachten.

De examentraining bestaat uit vijf onderdelen. De eerste twee onderdelen zijn hierboven weergegeven en uitgelegd. Benieuwd naar de rest van de onderdelen?

DOWNLOAD DE BROCHURE EN ONTDEK WAT VOOR EXAMENTRAINING PAST BIJ JULLIE
VMBO-LEERLINGEN.

DOWNLOAD DE BROCHURE
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Yepper worden? Samenwerken?

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.