Bijles

ACHTERSTANDEN WEGWERKEN IN EEN VEILIGE LEEROMGEVING

Tijdens de bijles gaan leerlingen in kleine groepjes aan de slag met een specifiek vak. De bijlesdocent beantwoordt vragen die tijdens de reguliere les niet naar voren zijn gekomen of waar geen tijd voor is geweest. Daarnaast is de bijles voorleerlingen dé plek om eventuele achterstanden weg te werken! In kleine groepjes wordt een veilige omgeving gecreëerd waarin leerlingen vragen kunnen stellen die ze normaal misschien niet durven stellen.

LEERDOELEN STELLEN

In les 1 stellen de leerlingen leerdoelen op, samen met de bijlesdocent. Door dit samen te doen, worden de knelpunten en hulpvragen van de leerlingen duidelijk. Op deze manier weet zowel de leerling als docent welke onderwerpen worden opgepakt tijdens de bijles. Daarnaast gebruikt de bijlesdocent deze informatie om zich voor te bereiden op de onderwerpen die komen gaan.

Opzet bijles:

1. KLASSIKALE UITLEG

Elke bijles begint met klassikale uitleg. De uitleg focust op een onderwerp dat de leerlingen helpt hun leerdoelen te behalen.

2. ZELFSTANDIG AAN DE SLAG

Na de uitleg gaan de leerlingen zelfstandig aan de slag met huiswerk gelinkt aan het onderwerp. In zowel de klassikale uitleg als het zelfstandige werk wordt gebruik gemaakt van lesboeken van school.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.