MbO

Persoonlijke Assistentie en Klasondersteuning

MBo

Tijd tekort, last van een hoge werkdruk of op zoek naar klassenverkleining? Studiebegeleiders van Yeppe kunnen de lasten verlichten met PAK. Als aanPAKker biedt de Yepper ondersteuning waar en wanneer dat nodig is voor een vast aantal uur per week. Er wordt ondersteuning gegeven op twee gebieden: opvang van klassen en assistentie van de docent. Dit kan ondersteuning zijn in de klas, les opvangen of administratief werk verrichten. Maar andere hulp is ook mogelijk; waar jullie op dat moment maar extra ondersteuning nodig hebben!

lees verder

Surveilleren

MBO

In tijden van toetsen, schoolexamens of eindexamens zijn er vaak veel surveillanten tegelijkertijd nodig. Yeppe kan daarin ondersteunen met surveillanten uit ons netwerk. Op die manier kan een school ontzien worden bij het inplannen van eigen docenten. Met dit concept leveren we een bijdrage aan één van onze missies: ervoor zorgen dat leraren weer ‘gewoon’ kunnen lesgeven.

lees verder

Examentraining

MBo

Tijdens examentrainingen stomen wij leerlingen in twee of drie volledige lesdagen klaar voor het examen. Dat doen we door de stof nog een keer helemaal door te nemen en net zo lang stil te staan bij de knelpunten totdat iedereen het snapt en door samen veel te oefenen met representatieve opgaven. Gedurende de trainingen wordt voortdurend geoefend met het maken van examenvragen en aan het einde van de training wordt een oefenexamen gemaakt. Yeppe biedt deze training aan op de havo en het vwo.

lees verder

Bijles

MBo

Tijdens bijles krijgen leerlingen in kleine groepjes inhoudelijke begeleiding in een specifiek vak of onderwerp. Meestal wordt er gewerkt in sessies van ongeveer anderhalf uur. De bijlesdocent gaat tijdens een sessie gericht met de deelnemer(s) aan de slag op basis van een hulpvraag. Bijles kan worden verzorgd voor alle vakken en voor alle niveaus.

lees verder

Yepper worden? Samenwerken?

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.