PO

Leesbegeleiding

po

Tijdens de interactieve leesbegeleiding ondersteunen we spelenderwijs kinderen met een leesachterstand en zwakke lezers. Dit doen we door enerzijds leeskilometers met ze te maken en anderzijds door ze weer plezier te laten ervaren in het lezen. De leesbegeleiding is voor leerlingen uit groep 4-8 en wordt gegeven in groepjes van 2-5 leerlingen. Er wordt ingezet op 8 sessies. Afhankelijk van de beoogde resultaten en het startpunt van de leerling kan gevarieerd worden in het aantal sessies.

lees verder

Doorstroom-begeleiding

po-vo

Kinderen met dezelfde talenten hebben recht op gelijke kansen. Daarom ondersteunen wij met de doorstroombegeleiding kinderen waarbij om welke reden dan ook, de ondersteuning thuis niet optimaal is. We begeleiden leerlingen zowel individueel als in kleine groepjes bij het leren-leren, de vakken taal en rekenen en bij het maken van huiswerk.. Het doel van dit traject is dat alle deelnemers terechtkomen op het middelbare schoolniveau dat bij hen past en dat de overgang naar het voortgezet onderwijs versoepelt wordt.

lees verder

Persoonlijke Assistentie en Klasondersteuning

po

Tijd tekort, last van een hoge werkdruk of op zoek naar klassenverkleining? Studiebegeleiders van Yeppe kunnen de lasten verlichten met PAK. Als aanPAKker biedt de Yepper ondersteuning waar en wanneer dat nodig is voor een vast aantal uur per week. Er wordt ondersteuning gegeven op twee gebieden: opvang van klassen en assistentie van de docent. Dit kan ondersteuning zijn in de klas, les opvangen of administratief werk verrichten. Maar andere hulp is ook mogelijk; waar jullie op dat moment maar extra ondersteuning nodig hebben!

lees verder

1-op-1 begeleiding

po

De meest intensieve vorm van begeleiding is 1-op-1 begeleiding. Individuele begeleiding wordt aangeboden in sessies van één of een half uur. We kunnen vakinhoudelijke begeleiding voor elk vak organiseren en/of we kunnen begeleiding organiseren die gericht is op het aanleren van studievaardigheden. In een korte periode met intensieve bijles werken we bijvoorbeeld aan de vaardigheden en kennis om (weer) aan te sluiten bij de rest van de klas. Het traject wordt in samenspraak tussen de leerling en de school samengesteld en volledig op maat gemaakt door Yeppe.

lees verder

Huiswerkbegeleiding

po

In de huiswerkklas krijgen leerlingen in kleine groepjes hulp bij het maken van hun huiswerk of bij het maken van extra oefeningen. Het belangrijkste doel van de huiswerkklas is het bieden van een plek waar leerlingen in alle rust en met extra hulp aan de slag kunnen. De leerlingbegeleider is er om de leerlingen daarbij te ondersteunen.

lees verder

Yepper worden? Samenwerken?

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.