1-op-1 begeleiding

Zijn er studenten op jouw school die extra persoonlijke begeleiding kunnen gebruiken?Om leervaardigheden onder de knie te krijgen, zich meer gezien en zelfverzekerd te voelen of persoonlijke aandacht te ontvangen bij huiswerk?

BEGELEIDING OP MAAT GEMAAKT

Voor deze groep studenten bieden wij onze meest intensieve vorm van begeleiding aan: 1-op-1 begeleiding! Deze 1-op-1 begeleiding vertrekt vanuit de hulpvraag van de student. Deze hulpvraag staat centraal bij het samenstellen van het traject. Het traject wordt door Yeppe op maat gemaakt en altijd in samenspraak met de student en de school. Zo weten we zeker dat de behoeftes van de student en school in lijn zijn én blijven met wat wij aanbieden. Elk begeleidingstraject is dus uniek!

VOORTGANG BIJHOUDEN

Gedurende het gehele traject houdt de begeleider een voortgangsboekje bij die door de student, ouders en school kan worden ingezien. De begeleiding vindt plaats op school tijdens een tussenuur, onder schooltijd of na schooltijd. De sessies duren één of een half uur verspreid over een periode van minimaal 6 weken.

Afhankelijk van de hulpvraag van de student, kan de focus van de 1-op-1 begeleiding liggen op één of meerdere van de onderwerpen:

VAKINHOUDELIJKE BegELEIDING


Achterstanden of moeilijkheden met betrekking tot een specifiek vak worden aangepakt.

AANLEREN VAN STUDIEVAARDIGHEDEN

De student krijgt extra handvatten op het gebied van planning en organisatie van schoolwerk.

ZELFVERTROUWEN

De student krijgt meer inzicht over zichzelf en diens eigen unieke kwaliteiten en krachten.

HUISWERKBEGELEIDING

Een plek wordt gecreëerd waar de leerling in alle rust en met extra hulp en ondersteuning aan de slag gaat met diens huiswerk.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.