Zomerschool / LENTESCHOOL

kleine groepjes

voor klas 2 t/m 6

1 of 2 weken

eigen concept

Lente- en ZOMERSCHOOL

Tijdens de zomerschool krijgen leerlingen in de zomervakantie intensieve en persoonlijke begeleiding, gericht op een beperkt aantal vakken, zodat ze zich de vereiste leerstof eigen kunnen maken. Ze worden hierbij begeleid door trainers en coaches van Yeppe. Leerlingen kunnen zo in bijvoorbeeld twee weken voorkomen dat zij blijven zitten. De school bepaalt of een leerling deelneemt aan het lente- of zomerprogramma, stelt de overgangstoets samen en zal uiteindelijk ook beslissen of de leerling doorgaat naar het volgende leerjaar.

ONS CONCEPT: DE HAAL-JE-JAAR-DAGEN

Bij Yeppe werken we met een eigen zomerschool concept: De haal-je-jaar-dagen. Dit concept werkt als volgt:
Tijdens de Haal-je-jaar-dagen staan planningsvaardigheden, persoonlijke coaching en inhoudelijke hulp centraal. We werken namelijk met coaches die de leerlingen van het begin tot het eind zullen monitoren en begeleiden. Én we werken met bijlesdocenten wier kennis complementair is en die samen inhoudelijke vragen kunnen beantwoorden over alle vakken. Zo helpen we om nu resultaten te boeken, maar ook om belangrijke (studie)vaardigheden op te doen waarmee de kans op een terugval zo klein mogelijk wordt gemaakt.

VOLLEDIG ONTZORGD

Een zomerschool wordt altijd volledig op locatie verzorgd door Yeppe. Dat betekent: De school regelt de lokalen en geeft ons de data en het aantal deelnemers door; vervolgens doen wij de rest!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Yepper worden? Samenwerken?

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.